لب دوزی اعتراضی پیروان یارسان در کرمانشاه

یکشنبه, ژوئیه 31, 2016 – 12:52

در جریان سفر حسن روحانی به کرمانشاه در تیرماه 1395، 3 تن از پیروان آیین “یارسان” در اعتراض به فشار و ستم رژیم جمهوری اسلامی بر یارسانان، با دوختن لب های خود اعلام ” فریاد سکوت” کردند.
یارسان یادشده، که سیاوش حیاتی، امین عباسی و نوشاد طاهری نام دارند، در پی این اقدام اعتراضی، در روز 28 تیر به دست مزدوران امنیتی رژیم دستگیر

شدند.

About the Author: admin

You might like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *